top of page
912E8007-A850-4B7E-97DB-60DC034CA05B_edi

Foto: Bjørn Inge Karlsen

Privatetterforsker JAS Consult AS ble etablert i 2013

som erstattet enkeltmannsforetak fra 2010.
 
Vi tilbyr over 30 års variert erfaring fra politiet hvorav
12 år etterforskning av økonomisk kriminalitet.

Vi har også 3 års erfaring i næringslivet innen finans og forsikring.

​VELKOMMEN!

REFERANSE SAKER 2018 - 2019:

 • Utredning av straffesaker med betydelige dommer for gjenopptagelse

 • Granskning av sivilrettslige saker som konkurser og komplekse økonomiske saker

 • Utredning av saker innenfor vold, barnevern, og andre sivilrettslige områder.

 • Analyse av politiske prosesser før stortingsvedtak

TA KONTAKT DERSOM:

 • ​Du har blitt utsatt for en alvorlig hendelse som krever vår kompetanse for å dokumentere din sak?

 • Opplever du deg urettferdig behandlet i din straffe- eller sivilrettslige sak?

 • Føler du at din sak ikke er tilstrekkelig belyst eller dokumentert?

 • Mener du at din sak bør gjenopptas i rettssystemet?

 • Hvordan skal jeg få min sak gjenopptatt når jeg mener at alle bevis ikke er fremlagt i rettssaken?

 • Har du blitt utsatt for bedrageri eller annen økonomisk kriminalitet?

 • Er din barnevernssak uriktig belyst eller ivaretatt?

 • Kan min sak rekonstrueres slik at alle forhold kan belyse sakens helhet?

 • Er ditt kjøretøy tilstrekkelig teknisk undersøkt i forbindelse med trafikkulykken du var involvert i?

 • Er du uskyldig dømt i din trafikksak?

 • Har du fått tilstrekkelig hjelp av offentlige instanser?

 • Føler du deg urettferdig behandlet og vil dokumentere dette?

bottom of page