Privatetterforsker JAS Consult AS ble etablert i 2013

som erstattet enkeltmannsforetak fra 2010.

 

Vi tilbyr over 30 års variert erfaring fra politiet hvorav

12 år etterforskning av økonomisk kriminalitet.

Vi har også 3 års erfaring i næringslivet innen finans og forsikring.

​VELKOMMEN!

REFERANSE SAKER 2018 - 2019:

  • Utredning av straffesaker med betydelige dommer for gjenopptagelse

  • Granskning av sivilrettslige saker som konkurser og komplekse økonomiske saker

  • Utredning av saker innenfor vold, barnevern, og andre sivilrettslige områder.

  • Analyse av politiske prosesser før stortingsvedtak

TA KONTAKT DERSOM:

  • ​Du har blitt utsatt for en alvorlig hendelse som krever vår kompetanse for å dokumentere din sak?

  • Opplever du deg urettferdig behandlet i din straffe- eller sivilrettslige sak?

  • Føler du at din sak ikke er tilstrekkelig belyst eller dokumentert?

  • Mener du at din sak bør gjenopptas i rettssystemet?

  • Hvordan skal jeg få min sak gjenopptatt når jeg mener at alle bevis ikke er fremlagt i rettssaken?

  • Har du blitt utsatt for bedrageri eller annen økonomisk kriminalitet?

  • Er din barnevernssak uriktig belyst eller ivaretatt?

  • Kan min sak rekonstrueres slik at alle forhold kan belyse sakens helhet?

  • Er ditt kjøretøy tilstrekkelig teknisk undersøkt i forbindelse med trafikkulykken du var involvert i?

  • Er du uskyldig dømt i din trafikksak?

  • Har du fått tilstrekkelig hjelp av offentlige instanser?

  • Føler du deg urettferdig behandlet og vil dokumentere dette?

JAS Consult AS er medlem i:
Norsk Forening for Etterforskning og Sikkerhet (NFES)

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)

International Homicide Investigators Association (IHIA)

Asker Næringsråd

Kontakt oss på tlf. 977 59 553

Org. nr. 911 770 938 mva

  • White Facebook Icon

© JAS Consult AS