top of page

OM JAS CONSULT AS

Lang erfaring med taktisk etterforskning av økonomiske straffesaker, brann, miljø- og datakriminalitet.

 

Erfaring fra næringslivet innen finans og forsikring, og samarbeid med ulike kompetansepartnere.

 • Vi ivaretar diskresjon og konfidensialitet etter personopplysningsloven

 • Utarbeider dokumentasjon ovenfor oppdragsgiver

 • Samarbeid med utvalgte advokater og kollegaer

 • Profesjonelt nasjonalt- og internasjonalt nettverk

 • Følger de etiske retningslinjer i NFES

TA KONTAKT DERSOM:

 • Du har blitt utsatt for en alvorlig hendelse som krever vår kompetanse for å dokumentere din sak?

 • Opplever du deg urettferdig behandlet i din straffe- eller sivilrettslige sak?

 • Føler du at din sak ikke er tilstrekkelig belyst eller dokumentert?

 • Mener du at din sak bør gjenopptas i rettssystemet?

 • Hvordan skal jeg få min sak gjenopptatt når jeg mener at alle bevis ikke er fremlagt i rettssaken?

 • Har du blitt utsatt for bedrageri eller annen økonomisk kriminalitet?

 • Er din barnevernssak uriktig belyst eller ivaretatt?

 • Kan min sak rekonstrueres slik at alle forhold kan belyse sakens helhet?

 • Er ditt kjøretøy tilstrekkelig teknisk undersøkt i forbindelse med trafikkulykken du var involvert i?

 • Er du uskyldig dømt i din trafikksak?

 • Har du fått tilstrekkelig hjelp av offentlige instanser?

 • Føler du deg urettferdig behandlet og vil dokumentere dette?

bottom of page