top of page

FORSVINNINGSSAKER

KRIPOS har sentralt register for personer som er meldt savnet i Norge.

Historien viser at årsakene til at personer "forsvinner" uten spor og en dypere forklaring på hvorfor de ikke finnes, kan være mange. Alt fra kriminelle handlinger, ønsket handling fra den savnedes side, psykiatri eller andre årsaker kan ligge til grunn. Pårørende har kanskje ikke oppfattet "signaler" på at noe er galt og slike hendelser kommer uventet og oppleves sjokkartet.

Politiets rolle og oppgaver i slike saker gis prioritet i den tid som de anser er tilstrekkelig for å følge alle spor som kan føre videre. Når alle relevante muligheter er utprøvet, legges sakene "til side", men er dermed ikke avsluttet. I slike faser kommer ofte pårørende eller andre inn og fortsetter med søk og forskjellige tiltak. Sosiale media er i dag, og i tillegg øvrige nyhetskanaler/media, en arena for å spre oppmerksomhet om de savnede personer.
 

 • Hva er forsvinningssaker

  • Savnet person

  • Ønsket forsvinning

  • Ufrivillig forsvinning
    

 • Hvordan

  • Politiet må varsles gjennom savnetmelding

  • Politiet etterlyser nasjonal- og internasjonalt
    

 • Hvorfor

  • Familiekonflikt

  • Barnefordeling

  • Andre årsaker
    

 • Hva kan vi tilby

  • Undersøkelser i inn- og utland

  • Tekniske undersøkelser

  • Samtaler med personer som kan ha relevant informasjon omkring forsvinningen

  • Dokumentere våre undersøkelser i rapporter, foto, lyd- eller video
    

 • Eventuelle lov- og strafferettslige forhold

bottom of page