BETINGELSER

Vi gjennomgår saken med oppdragsgiver og eventuelle samarbeidspartnere som gir grunnlag for tiltak, tidsbruk, budsjett og fremdrift.

  • Skriftlig avtale og fullmakter inngås med rammer og vilkår for oppdraget.

  • Iverksettelse av arbeidet skjer i henhold til inngått avtale.

 

Priser kan variere fra kr. 1.180,- til kr. 3.100,- pr. time, da avhengig av varighet og risiko.

Reise- og eventuelle administrative kostnader tilkommer.
 

Priser er eksklusive mva.