top of page

BETINGELSER

Vi gjennomgår saken med oppdragsgiver og eventuelle samarbeidspartnere som gir grunnlag for tiltak, tidsbruk, budsjett og fremdrift.

  • Skriftlig avtale og fullmakter inngås med rammer og vilkår for oppdraget.

  • Iverksettelse av arbeidet skjer i henhold til inngått avtale.

  • Første konsultasjon koster kr. 2.500 avhengig av varighet på møtet og reisevei.

Timepris kan variere fra kr. 1.180 til kr. 3.100, da avhengig av varighet og risiko.

Reise- og administrative kostnader tilkommer.
 

Priser er eksklusive mva.

bottom of page