top of page

TRAFIKKULYKKER - BILDRAP​​​

Er du utsatt for en alvorlig trafikkulykke eller i verste fall "bildrap", kan det ramme ulikt og brutalt.

Vi har bred kompetanse og erfaring med "bildrap", da også med tyngre kjøretøy. Teknisk kompetanse i kombinasjon med rekonstruksjon av ulykken, gir alle parter og ikke minst rettssystemet en objektiv presentasjon av saken. Dette skal ivareta god rettssikkerhet.
 

 • Hva er et bildrap

  • Forvoldt annens død i trafikken som rammes av straffelovens regler om drap. Strafferettslig rammes dødsfall som skyldes uaktsom kjøring, allerede av den alminnelige aktsomhetsregelen i vegtrafikkloven §3 jf. 31. Straffelovens § 239 anvendes ved uaktsomhet som betydelig legemsskade eller annens død.
    

 • Hvordan

  • Uaktsom kjøring

  • Tekniske årsaker

  • Andre faktorer som kan utløse årsaker

   • ytre påvirkninger som skyldes andre vegfarende

   • vei- eller føreforhold

   • vei utforming
     

 • Hvorfor

  • Erfaring

  • Uaktsomhet

  • Hastighet

  • Rus

  • Manglende sikring

  • Økt mobilitet

  • Vei og føreforhold

  • Andre årsaker
    

 • Hvem

  • Kan ramme alle veg- og trafikkfarende
    

 • Hvordan

  • Kan i verste fall medføre fengsel i inntil 3 år. eller undere særdeles skjerpende omstendigheter i inntil 6 år.

  • Under særdeles formidlende omstendigheter kan bøter anvendes.
    

 • Hva kan vi tilby

  • Taktisk etterforskning

  • Teknisk etterforskning

  • Dokumentasjon

  • Samarbeid med adekvate fagmiljø

  • Rekonstruksjon

   • foto og video

   • beregninger
     

 • Lov- og strafferettslige forhold

bottom of page