top of page

ETTERFORSKNING

Med erfaring fra politiet og som privat etterforsker, viser at flerfaglig kompetanse i tidlig fase i alle typer saker, er viktig.

Med vår bakgrunn kan vi gi din sak ytterligere dokumentasjon.

Vi anser det viktig å koordinere vår- , juridiske- og andre fagområders kompetanse for å gi saken en helhetlig dokumentasjon.

Dette innebærer:

 • Analyse/helhetlig vurdering av dokumentasjon - tidlig avklaring av strategi og tiltak

 • Teknisk etterforskning - undersøkelser av åsted, rekonstruksjon, datainnhenting etc.

 • Taktisk etterforskning som kan være intervjuer, observasjoner eller annen dokumentasjon

 • Samarbeid om strategiske valg

 • Forberedelser til, og gjennomføring av rettslige prosesser

 • Søk etter ny og relevant kunnskap innenfor de ulike fagfelt

 • Gir saken kostnadsbesparende effekter

Relevant erfaring:

 

12 års erfaring fra politiet innen taktisk etterforskning;

 • økonomisk kriminalitet, hovedsakelig innen shipping og finans

 • grove bedragerier

 • skatt- og avgiftsrelaterte saker

 • data- og miljøkriminalitet

 • alvorlige branner

 • trafikkulykker

 • toll- og avgiftsrelaterte saker

 • narkotika saker

 • grov vold og drap

 • fl.

 

Siden 2012 erfaring som privatetterforsker med blant annet;

 • mistenkelige dødsfall, bildrap og drap

 • barnevern- og barnefordelingssaker

 • savnede- og bortførte personer

 • arbeidstvister

 • trusler og sjikane

 • datakriminalitet

 • rekonstruksjoner

 • eiendomstvister

 • arv

bottom of page