top of page

STALKING

Stalking beskrives som uønsket oppmerksomhet fra ukjente- eller kjente personer. Stalking kan skje privat- eller i yrkesmessig sammenheng ved fysisk- eller digital sjikane. Stalking oppleves ulikt, rammes svært forskjellig og kan pågå i årevis.
 

 • Hva er stalking?

  • Uvelkommen og fryktskapende kommunikasjon - personlighetsforstyrrelse
    

 • Hvordan oppleves det?

  • Psykisk slitasje

  • Frykt i arbeid og fritid

  • Vold, voldtekt og vandalisme

  • Posttraumatisk stressforstyrrelse
    

 • Hvorfor

  • Den "vrakede part" føler seg krenket og sint

  • Vil ikke avslutte "det brutte forholdet"

  • Stalkeren oppfatter å "ha et forhold"
    

 • Hvem

  • Flest menn utøver stalking

  • Den avviste

  • Den intimsøkende

  • Hevnstalkeren

  • Den inkompetente beileren

  • Den sykelig erotiske

  • Overgriperen
    

 • Hvordan identifisere en stalker

  • Stalker innhenter informasjon om "objektet"

  • Stalker "tror dere har et forhold" - manifesteriseringsfasen

  • Stalker starter overvåkning av "objektet"

  • Risikofase
    

 • Hva kan vi tilby

  • Overvåke stalkere

  • Dokumentere stalkingen

  • Utarbeide anmeldelse

  • Teknisk overvåkning

  • Voldsalarm
    

 • Lov- og strafferettslige forhold

bottom of page