OBSERVASJON

Spaning kan være påkrevet for innhenting av informasjon og dokumentasjon, og kan være både resurs- og tidkrevende, men nødvendig i enkelte sammenhenger.

 • Hva er spaning

  • Observasjon

  • Innhenting av opplysninger

  • Dokumentasjon av hendelser
    

 • Hvordan

  • Teknisk spaning

  • Fysisk observasjon

  • Kommunikasjon

  • Krever adekvat kompetanse og erfaring
    

 • Hvorfor

  • Forebygge

  • Dokumentere saken

  • Fremlegges for partene

  • Fremlegges for domstolen
    

 • Hvem

  • Krever erfaring og korrekte resurser

  • Krever kompetanse og kunnskap
    

 • Hva kan vi tilby

  • Kartlegging av saken og eventuelle utfordringer

  • Teknisk spaning

  • Fysisk spaning

  • Dokumentere hendelser

  • Samarbeide med andre fagområder

  • Fremlegge saken for domstolen eller andre parter

JAS Consult AS er medlem i:
Norsk Forening for Etterforskning og Sikkerhet (NFES)

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)

International Homicide Investigators Association (IHIA)

Asker Næringsråd

Kontakt oss på tlf. 977 59 553

Org. nr. 911 770 938 mva

 • White Facebook Icon

© JAS Consult AS