RÅDGIVNING - FORMÅLSBYGG

Med bakgrunn i og med erfaring som prosjektleder for nytt politibygg i Sandvika for Asker og Bærum politidistrikt, kan vi tilby rådgivning for spesialbygg (formålsbygg).

  • Brukermedvirkning i prosjektets faser

  • Bruk av adekvate fagmiljø i prosjektets forskjellige faser

  • Optimalisert logistikk i forhold til byggets funksjonskrav

  • ROS – analyse

  • HMS

 

Rådgivning - beredskapsplaner

  • Utarbeide tilpassede beredskapsplaner for din organisasjon

  • Gjennomføre ROS - analyser

  • Avholde øvelser og evalueringer

 

Samarbeid med kommuner, nødetater og andre relevante kompetanseområder

JAS Consult AS er medlem i:
Norsk Forening for Etterforskning og Sikkerhet (NFES)

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)

International Homicide Investigators Association (IHIA)

Asker Næringsråd

Kontakt oss på tlf. 977 59 553

Org. nr. 911 770 938 mva

  • White Facebook Icon

© JAS Consult AS