top of page

TRUSLER OG VOLD

 • Hva er en trussel

  • ​En trussel beskriver en verbal, strategisk eller positurisk (kroppsspråk) vil skje (som oftest en voldelig handling som vil gå ut over den som mottar trusselen)
    

 • Hva er vold

  • betydningen av ordet vold er under stadig endring, hvilket får konsekvenser når man skal vurdere omfanget av vold som fenomen.

  • Vold blir i de fleste sammenhenger definert som bruk av fysisk makt for å skade andre.

  • Verdens helseorganisasjon definerer vold som tilsiktet bruk eller trusler om bruk av fysisk eller annen makt mot seg selv, en annen person, grupper av personer eller mot et samfunn, der slik maktbruk resulterer eller kan med stor sannsynlighet resultere i fysik skade, død, psykisk skade, feilutvikling eller nød.
    

 • Hvordan

  • Kriminell vold

  • Vold i nære relasjoner

  • Blind vold

  • Familievold

  • Seksualisert vold

  • Økonomisk vold

  • Materiell vold

  • Latent vold
    

 • Hvorfor

  • Økonomiske motiv​

  • Konflikter

  • Etc.
    

 • Hvem

  • Enkeltpersoner​

  • Grupper
    

 • Hva kan vi tilby

  • Gjennomgå saken​

  • Innhenting av dokumentasjon

  • Samtaler med relevante personer

  • Rekonstruksjon

  • Utarbeide anmeldelse 

  • Samarbeide med adekvate fagmiljø
    

 • Lov- og strafferettslige forhold

bottom of page