ØKONOMISK KRIMINALITET

 • Hva 

  • Økonomisk kriminalitet defineres som kriminelle handlinger begått i næringsvirksomhet. Herunder økonomiske lovbrudd mor det offentlige, som skatteunndragelse, mellom næringsdrivende, bedrageri, og mot forbrukerne.
    

 • Hvordan

  • Underslag

  • Bedrageri

  • Utroskap

  • Heleri

  • Gjeldsforhold

  • Offentlige skatter og avgifter
    

 • Hvorfor

  • Økonomiske motiv​

  • Vinnings hensikt

  • Skjule formuer
    

 • Hvem

  • Enkeltpersoner​

  • Bedrifter

  • Organisasjoner

  • Stiftelser

  • Etc.
    

 • Hva kan vi tilby

  • Gjennomgå saken​

  • Innhenting av dokumentasjon

  • Samtaler med relevante personer

  • Rekonstruksjon

  • Utarbeide anmeldelse 

  • Samarbeide med adekvate fagmiljø
    

 • Lov- og strafferettslige forhold

JAS Consult AS er medlem i:
Norsk Forening for Etterforskning og Sikkerhet (NFES)

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)

International Homicide Investigators Association (IHIA)

Asker Næringsråd

Kontakt oss på tlf. 977 59 553

Org. nr. 911 770 938 mva

 • White Facebook Icon

© JAS Consult AS