top of page

SAMARBEIDSPARTNERE

IPA Norsk Seksjon

International Police Association

(Internasjonal politiforening)

Innocence project

Har som oppdrag å frigjøre uskyldig dømte mennesker, og å frembringe en reform til systemet som er ansvarlig for deres urettferdige dom og fengselsstraff.

bottom of page