top of page

DATAKRIMINALITET

Datateknologi har de siste 20 årene endret kriminalitetsbildet. Dette medfører større krav til kompetanse og teknisk forståelse i forhold til kriminalitetsutviklingen.

Denne type kriminalitet synes å øke sterkt, og som er reflektert i politidirektoratets Datakrimstrategien - jf. side 14 og 155.

 • Hva er datakriminalitet

 • Hvordan

  • Utføres nasjonalt- og internasjonalt

  • Datainnbrudd - ulovlig inntrengning

  • Skjer elektronisk

  • Automatisert programvare

  • Inntregning i personlige datamaskiner

  • Manglende sikkerhet i datanettverk - "brannmurer"
    

 • Hvorfor

  • Økonomisk motivert

  • Industrispionasje

  • Politisk spionasje

  • Pornografi

  • Menneskesmugling

  • Utpressing
    

 • Hvem

  • Enkeltpersoner

  • Organisasjoner

  • Næringsliv

  • Politisk motivert

  • Terror
    

 • Hva kan vi tilby

  • Konstatere datainnbrudd

  • Forebygge

  • Dokumentere

  • Utarbeide anmeldelse

  • Overvåke datanettverket

  • Samarbeide med adekvate fagmiljø
    

 • Lov- og strafferettslige forhold

bottom of page