top of page

ARVERETT, ARVEOPPGJØR OG TVISTER

I uminnelige tider har "noen arvet noe". Ikke alle arveoppgjør skjer i fred og fordragelighet, men kan være gjenstand for kompliserte juridiske spørsmål, emosjonelle og mellommenneskelige relasjoner som blir satt på uventede prøvelser.

Familiære tette bånd kan bli brutt og vil kreve forskjellig faglig bistand. Vi erfarer at blant annet verifisering av dokumenter og andre omstendigheter krever vår kompetanse og erfaring.

 • Hva er arverett

  • Arv etter reglene i arveloven
    

 • Hvordan

  • Legalarv - arveloven

  • Testamentarv - arvelaters disposisjoner
    

 • Hvorfor

  • Arvelater skal/bør sikre sine rettigheter og plikter etter arveloven
    

 • Hvem

  • Familiemedlemmer

  • Testamenterte personer

  • Ukjente arveberettigede
    

 • Hvordan oppstår spørsmål om arv

  • Ved sykdom

  • Dødsfall

  • Nye familiemønstre

  • Ukjente arveberettigede

  • Ugyldige testamenter

  • Pliktdelsarv

  • Andre konfliktgrunnlag
    

 • Hva kan vi tilby

  • Innhente dokumentasjon

  • Samtaler med partene

  • Samtaler med relevante personer

  • Utarbeide skriftlig dokumentasjon

  • Teknisk dokumentasjon - skriftanalyse etc.

  • Samarbeide med adekvate fagpersoner
    

 • Lov- og strafferettslige forhold

bottom of page